Siirry sisältöön

Speaker’s Corner

Speaker’s Corner -ohjelma

Speaker’s Corner -lava sijaitsee Helsinki-salin läheisyydessä Finlandia-talon 2. kerroksessa.

TIISTAI 26.9.

11.40–11.50 Monien mahdollisuuksien perhehoito, Attendo Oy

Perhehoidon osuus kodin ulkopuolisista sijoituksista on valtakunnallisesti n. 55%.
Pohjois-Pohjanmaalla perhehoidon osuus on n. 70 %. Miten Suomessa on
mahdollista lisätä perhehoidon osuutta lastensuojelun sijaishuollon muotona?
Mitä se vaatii kunnilta ja perhehoidon toimijoilta?

11.50–12.00 Työkaluja ja keinoja kannustavan kasvatuksen tueksi, Ensi- ja turvakotien liitto

Jokainen haluaa lapselleen hyvää, mutta monilla vanhemmilla ei ole riittävästi
myönteisiä keinoja selvitä arjen haastavista tilanteista. Noin puolet lapsista kohtaa
omissa lähisuhteissaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä. Ensi- ja turvakotien liitto
tarjoaa väkivallan vastavoimaksi kannustavaa kasvatusta, mutta miten
vanhempien vuorovaikutustaitoja voi vahvistaa? Liitto on kehittänyt yhdessä
jäsenyhdistystensä kanssa toimivia työkaluja ja menetelmiä perheitä
kohtaavien ammattilaisten arkeen.

12.00–12.10 Ammattihenkilölaki ja lastensuojelu, Talentia ry

Ammattihenkilölaki on lastensuojelutyötä eettisesti ja ammatillisesti velvoittava
kokonaisuus. Millaisia keskeiset eettistä pohdintaa aiheuttaneet epäkohdat ovat
olleet henkilöstön näkökulmasta ja selkiyttääkö laki velvollisuutta ja vastuuta?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.10–14.20 SOS Kehittäjänuorten järjestämät kehittämispäivät ja tutortoiminta, SOS-lapsikyläsäätiö

SOS Kehittäjänuoret esittelevät ideoimiaan kehittämispäiviä, kohderyhmänä
kuntien sosiaalityöntekijät. Nuoret pohtivat yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa
kahta pääteemaa: sosiaalityöntekijöiden yhteydenpitoa lapseen ja sosiaalityöntekijöiden
vaihtuvuutta. Nuoret esittelevät myös uutta kehittämäänsä vertaistuellista
tutortoimintaa, jossa sijaishuollossa kasvanut nuori toimii uudelle vastasijoitetulle
lapselle tukena ja opastajana. Tervetuloa kuulemaan!

14.20–14.30 Vertaisosaajatoiminta, Autismi- ja Aspergerliitto ry / Arjessa alkuun -projekti

Tukea vertaisosaajalta, kun autismikirjon diagnoosi on tuore. Vertaisosaaja tietää,
miten autismikirjo voi vaikuttaa omaan tai perheen arkeen. Hän tunnistaa
autismikirjon erityispiirteitä ja osaa kertoa niihin liittyviä kokemuksia. Hän tietää,
että elämä on välillä haasteellista, mutta osaa antaa positiivista tukea sitä
tarvitsevalle. Vertaisosaajatoiminta on Autismi- ja Aspergerliiton Arjessa alkuun
-projektissa (2014–2017) käynnistetty ja kehitetty toimintamuoto.
Tuki on liiton koordinoimaa matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa.

KESKIVIIKKO 27.9.

11.40–11.50 Perheiden arviointi vastaanottotyössä, Vantaan kaupunki

Tammirinteen vastaanottokodissa on toiminut huhtikuusta 2015 alkean perheiden
vastaanotto- ja arviointiosasto Tammela. Aluksi paikkoja oli vain kahdelle perheelle
ja palvelua kutsuttiin kriisiperhepaikaksi. Vuoden 2016 alusta paikkoja on ollut
neljälle perheelle ja nimenä on ollut perheiden vastaanotto- ja arviointiosasto.
Uuden palvelun kysyntä on ollut kova ja päivystyksen omaisella lyhyellä
interventiolla on saatu hyviä tuloksia. Asiakkaana ovat pienten lasten (0–6 v.)
perheet, joissa on suuri huoli lapsen turvallisuudesta, mutta ei haluta erottaa
pientä lasta ja vanhempaa.

11.50–12.00 Elämäni FASDin kanssa, Kehitysvammaliitto

Nuoret FASD-aikuiset kertovat, millaisia haasteita FASD on tuonut heidän
elämäänsä, millaista tukea ja apua he ovat saaneet, millainen merkitys vertaistuella
on ollut heille ja millaiset asiat ovat auttaneet heitä selviytymään.

12.00–12.10 Rohkeus ja luottamus – VOIKUKKIA-vanhemmat asiakastyön kehittäjinä, Kasper ry / VOIKUKKIA-toiminta

VOIKUKKIA-vanhemmat ovat mukana asiakastyön kehittämisessä alueellisesti ja
valtakunnallisesti mm. vertaisohjaajina, tukihenkilöinä, materiaalien kehittäjinä ja
nostamassa esille sijoitettujen lasten vanhempien kokemuksia Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelmassa. Aito yhteistyö ja osallisuuden toteutuminen
vaativat kuitenkin paljon myös ammattilaisilta. Puheenvuorossamme kuulet
vanhempien kokemuksia ja kerromme siitä, mikä kokemusasiantuntijoille on
tärkeää. Tule kuulemaan vinkkejä siitä, miten voit aloittaa yhteistyön kokemusasiantuntijavanhempien
kanssa omassa organisaatiossasi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.10–14.20 Onks tää normaalia? Zoturi Oy

Onks tää jees? Mistä uskallan pyytää apua? Sosiaalinen media, sähköinen palveluohjaus
ja chat auttavat yhdessä.

14.20–14.30 Yksinkö hoituu? Pienperheyhdistys ry

Yhden vanhemman perheessa arki on hauskaa ja haastavaa. Arki on akrobatiaa,
jossa kysytään notkeutta ja joustavuutta. Kertomukset ovat tositarinoita. Ne
kertovat arjesta, tilanteista, joissa toiset kädet, silmät ja kahden aikuisen aika ja
kärsivällisyys olisivat tarpeen. Monessa perheessä pärjätään ja venytään. Moni
vanhempi on arjessa todella yksin. Sukulaiset saattavat olla toisella puolella
Suomea, osa ystävistä on kadonnut eron seurauksena. Arjessa vastuu on usein
yhdellä aikuisella, mutta yksin ei tarvitse jäädä. On niitä, jotka oikeasti tietävät,
miltä tuntuu.


Speaker’s Corner on loppuunmyyty!

Speaker’s Corner tarjoaa osallistujille uudenlaisen mahdollisuuden esimerkiksi hankkeiden, innovaatioiden, tutkimusten ja projektien esittelyyn. Tekniikkaan ja äänentoistoon on nyt kiinnitetty erityistä huomiota ja käytettävissä on mikrofoni, tietokone ja 70 tuuman näyttö. Esiintymislava sijaitsee Finlandia-talon näyttelyalueella, ja Speaker’s Corner on auki lounas- ja kahvitauoilla.

Vahvistamme osallistumisen mukaan valituille sähköpostitse 8.8.2017.

Hinnat

Lastensuojelun Keskusliiton jäsenille: 100€ + alv 24%
Muille: 160€ + alv 24%

Esitysaika on 10 minuuttia.

Ilmoita esityksesi Speaker’s Corneriin ilmoittautumislomakkeella.