Siirry sisältöön

Tervetuloa Tampereelle! 

Tervetuloa 55. Valtakunnallisille lastensuojelupäiville® Tampereelle!

Onnistuneiden päivien taustalta löytyy paljon yhdessä tehtyä suunnittelua ja työtä. Laajasti monenlaista asiantuntijuutta edustava suunnitteluryhmä tuntee parhaiten ne lastensuojelun ajankohtaiset kysymykset, joita on tärkeää käsitellä lastensuojelupäivillä.

Tämän vuoden teemaksi valikoitui yhdessä tekeminen ja moniammatillinen yhteistyö otsikolla Ketju kannattelee.

Suomalaiselle yhteiskunnalle on ollut tyypillistä yksin selviämisen ihannointi niin työelämässä kuin sen ulkopuolella. Yksin selviämisen traditiosta irrottautuminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. On tärkeää välittää viestiä siitä, että toisia ihmisiä ja asiantuntijoita on lupa tarvita rinnalleen. Näin ei tule vaadittua itseltäänkään kohtuuttomia, ja luottamus muihin vahvistaa yhdessä toimimisen maaperää.

Yhteistyö on antamista ja saamista. Tunne toimivasta yhteistyöstä syntyy, kun koemme, että olemme yhteisellä asialla ja edistämämme asioiden sujumista yhdessä. Ilman yhteistyötä jumiutuisimme tietynlaisiin käyttäytymismalleihin tai toimintatapoihin. Uusia tapoja toimia löytyy, kun liitetään yhteen monenlaista osaamista samojen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ketjun osista rakentuu kannatteleva kokonaisuus.

Kun työskennellään lasten ja perheiden kanssa, yhteistyötä on aina tärkeää rakentaa perheiden omista lähtökohdista siten, että lapset ja perheet otetaan työskentelyyn mukaan. Näin lapsen ja perheen tilanne pystytään hahmottamaan kokonaisvaltaisesti, mikä tukee päätöksentekoa ja suunnittelua. Samalla voidaan asettua tasaveroisiksi kumppaneiksi perheen ja viranomaisten kanssa. Vain voimavaroja yhdistämällä löydetään arkea helpottavia toimintatapoja sekä tarvittaessa erilaisia tuen muotoja.

Vaikuttava yhteistyö rakentuu tarpeesta. Yhteistyön tuleekin vastata parhaalla mahdollisella tavalla lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Sille on mahdotonta luoda pysyviä rakenteita, koska se muotoutuu tapauskohtaisesti.

On hyvä muistaa, että lastensuojelun tehtävä on varmistaa, että tilannetta tarkastellaan aina erityisesti lapsen näkökulmasta eli lapsen suojelun näkökulmasta.

Osallisuus on yksi kokonaisuuden ketjun rakennusaineista. Jotta lapsen edun mukainen yhteistyö toteutuu, pitää varmistaa myös lapsen ja vanhempien osallisuuden toteutuminen.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® tarjoaa jälleen monipuolista ohjelmaa. Tutustumme yhdessä tekemisen tapoihin ja pureudumme sekä lastensuojelun arkisiin että juuri nyt ajankohtaisiin haasteisiin. Ohjelma tarjoaa myös ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä unohtamatta sitä, miten lapset ja perheet ovat esillä käynnistyneellä hallituskaudella.

Kuten aiemminkin, yksi päivien isoimmasta annista ovat kohtaamiset muiden osallistujien kanssa. Yhdessä olemme enemmän!

Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja
Miia Pitkänen, ohjelmajohtaja