Siirry sisältöön

Puhujat

Juontaja

Rosa Kettumäki

Toimittaja

Rosa Kettumäki on toimittaja, joka uskoo yhteiskunnan muuttuvan paremmaksi, kun myös vaikeista asioista uskalletaan puhua suoraan ja julkisesti. Hän on työskennellyt uutis- ja ajankohtaistoimittajana monissa eri ohjelmissa ja juontajana Ylen aamu-tv:ssä. Nykyään hän vetää Ylen Perjantai-ajankohtaisohjelmaa. Kettumäki janoaa kuulla perusteluita erilaisille mielipiteille. Hän haluaa erityisesti kannustaa puhumaan heitä, joiden ajatukset ja kokemukset jäävät liian usein vaille julkista huomiota.

Pääsalin puhujat

Cath Larkins

Sosiaalityön professori ja lasten ja nuorten osallisuuskeskuksen johtaja

Professori Cath Larkins on Lancashiren yliopiston lasten ja nuorten osallisuuskeskuksen johtaja. Hän johtaa Euroopassa ja Japanissa syrjintään sekä palvelujen parantamiseen liittyviä yhteistutkimuksia yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Larkins on kirjoittanut paljon lapsuudesta, kansalaisuudesta, osallisuudesta ja oikeuksista teoreettisesta näkökulmasta. Hän on työskennellyt lasten oikeuksien parissa vuodesta 1997 lähtien ja on ollut erityisen kiinnostunut laitoshoidossa olevien lasten ja nuorten sekä vammaisten lasten tilanteesta, perheväkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten kokemuksista sekä nuorten romanien kysymyksistä. Hän on osallistunut YK:n lapsen oikeuksien määräaikaisraportointiin ja ollut perustamassa lasten oikeuksien maisteriohjelmaa Englantiin. Lisäksi Larkins on ollut mukana yli 30 tutkimuksessa ja hankkeessa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hänen lukuisat artikkelinsa, kirjansa ja käytännönoppaansa ovat kansainvälisesti tunnettuja. Hän on myös Euroopan Sosiologiayhdistyksen lapsuusverkoston (Convenor of the European Sociological Association Childhood Network) edustaja ja konsultoi säännöllisesti jäsenvaltioiden hallituksia sekä Euroopan unionia.

Peter Franzén

Näyttelijä, elokuvaohjaaja, kirjailija ja käsikirjoittaja

Peter Franzén on esiintynyt lukuisissa elokuvissa (mm. elokuvissa: Rukajärventie, Pahat Pojat, Matti, Rööperi, Koirankynnen leikkaaja, Leijonasydän, The Gunman, Ashes in the Snow) sekä tv- ja teatteriproduktioissa Suomessa ja ulkomailla. Franzén on näytellyt myös ruotsalaisissa poliisidraamoissa Falk ja Beck. Viimeisin roolityö piti Franzénin neljän vuoden ajan tiiviisti Irlannissa Vikings-sarjan kuvauksissa. Franzén on kirjoittanut kolme romaania, joista ensimmäisen, Tumman veden päällä, hän kirjoitti myös elokuvakäsikirjoitukseksi, josta syntyi hänen ensimmäinen ohjaustyönsä. Franzén myös näytteli elokuvassaan. Useiden mielenkiintoisten ja haasteellisten roolihahmojen luomisen rinnalle Franzén nostaa juuri esikoiskirjansa. Sitä seurannutta taiteellista ja sosiaalista jatkumoa hän pitää yhtenä tärkeimpänä ammatillisena ja taiteellisena saavutuksenaan. Tumman veden päällä on omakohtainen kertomus pienen pojan elämästä väkivaltaisessa ja päihderiippuvaisessa perheyhteisössä. Franzén kokeekin lastensuojelun omaksi asiakseen ja haluaa tuoda esille työssään paitsi lastensuojelullisia aspekteja myös perheiden ja nuorten hyvinvoinnin tärkeyteen liittyviä asioita. Tumman veden päällä -elokuva oli Suomen ehdokas yhdysvaltalaisen Golden Globe -palkinnon saajaksi vuonna 2013. Franzén on palkittu useista roolitöistään Suomessa ja ulkomailla: hän on saanut mm. kolme Jussi-palkintoa. Tasavallan presidentti Niinistö myönsi Peter Franzénille Pro Finlandia -mitalin vuonna 2013.

Timo Harrikari

Sosiaalityön professori

Timo Harrikari on sosiaalityön professori Tampereen yliopistossa. Harrikari on käsitellyt tutkimuksissaan modernia lapsuutta ja nuoruutta. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet lastensuojelua ja nuoria rikoksentekijöitä koskevat kysymykset. Harrikarin viimeisin teos (Vastapaino 2019) käsittelee lastensuojelun muutoksia ja pitkää historiaa keskiajalta nykypäivään.

Hanna Heinonen

Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja

Hanna Heinonen on Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja. Hän on toiminut pitkään lastensuojelun asiakastyössä sekä monenlaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Nykyisissä tehtävissä painottuvat lisäksi sekä kansainväliset että kansalliset lapsi- ja perhepolitiikan kysymykset sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen.

Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on ollut SDP:n kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä vuodesta 2007. Hän on aiemmin toiminut asunto- ja viestintäministerinä vuosina 2011-2013, opetusministerinä 2013-2014 sekä opetus- ja viestintäministerinä 2014-2015.

Minna Kuusela

Lastensuojelun palvelupäällikkö (YTM)

Minna Kuusela on Tampereen kaupungin lastensuojelun palvelupäällikkö (YTM) vastuualueenaan lastensuojelun sijaishuollon palvelukokonaisuus. Hän on työskennellyt myös lastensuojelun avohuollon palveluista vastaavana palvelupäällikkönä, johtavana sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityöntekijänä. Kuusela valmistelee väitöskirjaa huostaanoton päätöksenteosta ja lastensuojelun johtamisesta aiheena ”Suostumukseen perustuva huostaanotto - Tutkimus johtavan viranhaltijan tehtävästä” Tampereen yliopistossa.

Anna Liakka

Aikuisten sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö


Anna Liakka vastaa tällä hetkellä aikuisten sosiaalipalveluista mutta on toiminut pitkään erilaisissa sosiaalityön tehtävissä. Nykyisissä tehtävissä painottuvat hallinnolliset asiat ja kehittämistehtävät, mutta vuorovaikutus ja dialogisuus ovat Annalle tärkeitä. Annalle tärkeää on myös aito asiakaslähtöisyys ja monitoimijaisuus. Tärkeänä hän pitää myös, että lapsiperheitä autetaan kokonaisvaltaisesti - lasta ei voi auttaa ilman, että vanhemman perustarpeista huolehditaan.

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Annukka Paasivirta toimii erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa lastensuojeluun, lasten ja nuorten osallisuuteen ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän on sosiaalityöntekijä, VTL. Hän on työskennellyt lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, esimiehenä ja kehittäjänä yli 15 vuoden ajan.

Petri Paju

Yhteiskuntatieteen tohtori ja Kaikille eväät elämään -ohjelman päällikkö

Petri Paju on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Kaikille eväät elämään -ohjelman hankepäällikkö. Hänen nykyisessä toimessaan yhdistyvät kolmannen sektorin toiminta ja yhteiskunnan eriarvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden kysymykset.

Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettu

Elina Pekkarinen on lapsiasiavaltuutettu. Valtuutetun tehtävä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työssään hän arvioi lasten oikeuksien toteutumista, ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin ja välittää tietoa lasten hyvinvoinnista.

Miia Pitkänen

Ohjelmajohtaja

Miia Pitkänen toimii Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtajana. Hän vastaa Lastensuojelun Keskusliiton strategian mukaisesta vaikuttamistyöstä ja kehittämistyön kokonaisuudesta. Lisäksi hän toimii Keskusliiton asiantuntijana lapsi- ja perhepolitiikkaan, lastensuojeluun ja lasten kaltoinkohtelun ehkäisyyn liittyvissä teemoissa. Miia Pitkäsen työhistoriassa painottuu lastensuojelun sosiaalityön kokemus. Hän on toiminut lastensuojelun asiantuntija- ja johtotehtävissä lähes 20 vuotta kunta- ja järjestökentällä. Työnsä ohessa hän toimii Helsingin hallinto-oikeudessa asiantuntijajäsenenä. Pitkänen vastaa myös Lastensuojelun Keskusliiton kansainvälisestä työstä ja toimii Eurochild’n hallituksen jäsenenä.

Riitta Särkelä

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri

Riitta Särkelä, YTT, on Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri. Hän on ollut useiden järjestöjen johdossa mm. SOSTEn johtajana, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnanjohtajana ja eurooppalaisissa luottamustehtävissä. Hän on LSKL:n ja ITLAn hallituksen sekä STEAn neuvottelukunnan jäsen.

Petri Virtanen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan toimitusjohtaja

Petri Virtanen on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan toimitusjohtaja ja Vaasan yliopiston hallintotieteen professori sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineessa. Petri on johtamisen kysymyksiä pohtinut työurallaan kolmisenkymmentä vuotta ja uskoo vankasti siihen, että johtamisella on suuri merkitys organisaatioiden uudistumisessa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Petri on toiminut yhteiskunnan eri sektoreilla, muun muassa Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtajana, Sitran projektijohtajana, valtiovarainministeriössä yksikönpäällikkönä ja Net Effect Oy:n toimitusjohtajana.

Vilma Vähämaa

Lastensuojelun kokemusasiantuntija

Vilma Vähämaa on lastensuojelun kokemusasiantuntija, joka on toiminut lastensuojelun kysymysten parissa viimeiset kahdeksan vuotta. Vuonna 2014 Vilma oli perustamassa Osallisuuden aika ry:tä, joka tuo lastensuojelun asiakkaiden ääntä palvelujen kehittämiseen yhteiskehittämisen keinoin. Vähämaa on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana viimeiset viisi vuotta ja on Osallisuuden ajan toinen projektikoordinaattori. Vilma uskoo, että demokratian vahvistamiseksi ja palveluiden tehostamiseksi lastensuojelun palvelun käyttäjiä on kuultava aidosti siitä, mitä palvelu todella asiakkaalle on. Työssään Vilma luo areenoita ja tilaisuuksia, joissa lastensuojelun palvelujen loppukäyttäjä, asiakas, pääsee dialogiin lastensuojelun eri tahojen kanssa sosiaalityöntekijöistä kansanedustajiin. Kaupunkitoimittajien yhdistys valitsi Vilman vuoden vaihteessa vuoden kaupunkilaiseksi.

Onni Westlund

Asiantuntija

Onni Westlund työskentelee valtakunnallisessa lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:ssä. Työssään hän edistää sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten mahdollisuuksia vertaisuuteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja mahdollisuuksiin olla mukana kehittämässä erityisesti lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä palveluita, yhdessä nuorten kanssa. Onnin polku sijaishuollossa kasvaneesta nuoresta kokemusasiantuntijaksi ja siitä edelleen sen mahdollistajaksi muille nuorille alkoi Tampere-talossa, lastensuojelupäivillä, kuusi vuotta sitten. Koska nuorten kanssa työskentely on ihan best, mukana tuomassa vuoden 2019 Nuorten Päivän terveisiä Onnin kanssa on tietysti myös Nuorten Päivään osallistuneita nuoria. Kaikkia heitä yhdistää halu ja toive siitä, että lastensuojelu ja sijaishuolto olisi entistä parempaa tulevaisuudessa.