Hyppää sisältöön

Puhujat

Tutustu Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® 2023 puhujiin ja lue heidän esittelynsä tältä sivulta.

Tapahtuman juontaja, deidein perustaja ja podcast-juontaja

Nasim Selmani

Nasim Selmani on yksi Deidei-asiantuntijatoimiston perustajista (DEI = monimuotoisuus, yhdenvertaisuus & inklusiivisuus) ja Jäbät & Tunteet -podcastin juontajista. Työssään hän pyrkii edistämään DEI-työtä erilaisissa organisaatioissa sekä normalisoimaan poikien ja miesten tunteista puhumista.

Director of Together, Vice Chair of the Children’s Parliament

Juliet Harris 

Juliet Harris has a strong track record in advancing the human rights of children both at a national and international level. As Director of Together (Scottish Alliance for Children’s Rights), she leads an alliance of over 500 members to increase awareness, understanding and implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) and other international human rights treaties across Scotland.

In addition to her role as Director of Together, Juliet holds a number of prominent positions in the children’s rights sector. She is the Vice Chair of the Children’s Parliament, a Trustee of the Environmental Rights Centre Scotland, and a founder member of the Observatory of Children’s Human Rights Scotland. She has previously chaired the Rights of the Child UK Coalition and has played an active role in numerous UN Taskforces, including the UN Committee’s Day of General Discussion on Children as Human Rights Defenders. Juliet is also a respected guest lecturer at the University of Edinburgh and has authored a number of publications on children’s rights.

Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Birgitta Halmetkangas

Birgitta Halmetkangas on lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. Hän työskentelee Salo-Somero palvelualueella. Koulutukseltaan Birgitta on erikoissosiaalityöntekijä, YTM.

Neuvotteleva virkamies, Lapset ja nuoret −yksikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Hoikkala

Susanna Hoikkala (VTT) työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä neuvottelevana virkamiehenä lastensuojeluasioissa. Hän on toiminut käytännössä koko työuransa lastensuojeluun ja lapsen oikeuksiin liittyvien kysymysten parissa.

erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Kirsi Hokkila

Kirsi Hokkila työskentelee erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliiton Kokemus tiedoksi -hankkeessa. Hankkeessa kootaan lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden tuottamaa kokemustietoa ja sen esiin nostamia näkökulmia lastensuojelun kehittämiseksi sekä tutkitaan lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta yksilön, palveluiden ja rakenteiden näkökulmasta.

Lukio-opiskelija, teatteriohjaaja & näyttelijä, toimittaja

Sara Hänninen

Sara Hänninen on 18-vuotias Turun Klassillisen lukion ilmaisutaidonlinjan opiskelija. Vapaa-ajallaan hän työskentelee teatterin ohjaajana ja näyttelijänä nuorisoteatterissa sekä toimii freelancer toimittajana ja fasilitaattorina jakaen kokemuksiaan lastensuojelusta ja mielenterveydenhoidosta.

kehittämispäällikkö, vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Karoliina Mäki

Karoliina Mäki on vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman kehittämispäällikkö ja sosiaalialan ammattilainen, joka on työskennellyt mm. varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä erityisesti maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

Lastensuojelun palvelukehittäjä

Joonatan Nsukami

Joonatan Nsukami on Lastensuojelun palvelukehittäjä ja Yhteiset Lapsemme ry:n hallituksen jäsen, jonka  Jälkiturva-yritys tarjoaa yli 16 vuoden kokemustietoa lastensuojelusta.

väkivalta- ja rikostyön koordinaattori, Suomen Romanifoorumi ry

Miska Nyman

Miska Nyman on väkivalta- ja rikostyön koordinaattori Suomen Romanifoorumi ry:ssä. Hän on kokemustaustaa omaava päihde- ja mielenterveystyön ammattilainen, joka on tehnyt työtä romanien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi vuodesta 2016.

johtaja, lapset ja nuoret −yksikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Elina Palola

Elina Palola johtaa Sosiaali- ja terveysministeriön Lapset ja nuoret –yksikköä. Hän on Euroopan Unionin sosiaalipolitiikasta Helsingin yliopistossa väitellyt valtiotieteiden tohtori. Ennen ministeriötä hän on työskennellyt erikoistutkijana THL:ssä, ja hänellä on kokemusta myös lastensuojelun sosiaalityöstä.

lapsiasiavaltuutettu

Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen on lapsiasiavaltuutettu, jonka tehtävä on arvioida, seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. n on taustaltaan tutkija ja sosiaalityöntekijä lastensuojelun ja nuorisotutkimuksen alalta.

Sanoita parempi maailma presents:

Perjantaihese ja Rauhatäti

Lasten ja nuorten säätiön Sanoita parempi maailma −hankkeessa lastensuojelun piirissä olevat nuoret osallistuvat rap- ja sanataidetyöpajoihin, joissa he kirjoittavat erilaisia tekstejä omasta elämästä, kokemuksista ja tulevaisuudesta. Työpajaan osallistuminen herätti turkulaisessa 18-vuotiaassa Jalmarissa kipinän kirjoittamiseen ja esiintymiseen. Syntyi kokonainen rap-kappale, jonka Jalmari esittää sanataideohjaajan ja rap-artisti Rauhatädin kanssa.

tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Shadia Rask

Shadia Rask on filosofian tohtori ja opintovapaalla oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö. Hän on tutkinut ja kouluttanut laajasti maahanmuuttoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Shadia on kirjoittanut antirasistisesta työskentelystä lastensuojelussa ja vieraillut Yhteiset lapsemme ry:n  podcast-sarjassa keskustelemassa nuorten yhdenvertaisuudesta. Shadia vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa Ylen kolumnistina.

Sosiaalityöntekijä ja nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta

Teija Ryhtä

Sosiaalityöntekijä ja valtakunnallisen Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, joka työssään kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia mm. normitietoisuudesta ja turvallisemmasta tilasta.

Lapsiperhepalveluiden johtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Krista Ryödi

Krista Ryödi (YTM) työskentelee lapsiperhepalveluiden johtajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Vastuu-alueina ovat lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu sekä perheoikeudelliset palvelut. Krista on toiminut työuran aikana sosiaalityöntekijänä ja esihenkilötehtävissä lastensuojelussa sekä myös muissa johtotehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Ulla Siimes

Ulla Siimes on Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja. Hän on taustaltaan opettaja, mutta on tehnyt käytännössä koko uransa ajan töitä järjestöissä lapsiin ja perheisiin liittyvien teemojen parissa. Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtajana Siimes vastaa keskusliiton johtamisesta sekä toimii Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.

Kuva: Mara Leppä

lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijä, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Riina Sivula

Riina Sivula työskentelee Varsinais-Suomen hyvinvointialueella lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijänä. Aivan hiljattain muuttuneet työtehtävät ovat eriytyneet lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon yhdennetystä sosiaalityön tehtävästä, jossa muutosta edeltävästi työn painotus on ollut vahvasti sijaishuollon prosesseissa.

johtamisen ja organisoinnin professori, Turun kauppakorkeakoulu

Satu Teerikangas

TkT Satu Teerikangas toimii johtamisen ja organisoinnin professorina Turun kauppakorkeakoulussa sekä vierailevana professorina University College Londonissa, jossa hän työskenteli apulaisprofessorina vuosina 2010–2015. Hänen tutkimuksensa liittyy inhimilliseen ja kestävään johtamiseen jatkuvan muutoksen ajassa. Tällä hetkellä Teerikangas toimii Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL) -tutkimuskonsortion varajohtajana vuosina 2021–2027. Teerikangas valittiin Turun yliopiston vuoden johtamiskouluttajaksi 2020. Ennen akateemista uraansa hän työskenteli Shellin palveluksessa Hollannissa ja Skotlannissa.

Lastensuojelun kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Laura Yliruka

Laura Yliruka (VTT, dosentti) työskentelee lastensuojelun kehittämispäällikön tehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on yhteiskehittämisen ja käytäntöihin kytkeytyvän tutkimuksen asiantuntija. Toimintaa ohjaa kiinnostus saada lastensuojelusta vaikuttavaa ja tekijöilleen mielekästä. Hän on edistänyt systeemisten lastensuojelun ajattelun ja toimintamallin vakiintumista ja kehittymistä niin lastensuojelussa kuin laajemminkin, sekä vaativan tason palvelujen kehittämistä. Aiemmin hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä, Helsingin yliopiston lehtorina, kansainvälisissä tehtävissä, Heikki Waris -instituutin johtavana tutkijasosiaalityöntekijänä ja kehittämispäällikkönä. Kokemusta on myös nuorisotyöstä.

vaikuttamistyön ja kehittämisen johtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Oona Ylönen

Oona Ylönen toimii Lastensuojelun Keskusliitossa vaikuttamistyön ja kehittämisen johtajana vastaten lastensuojelun ja lapsi- ja perhepolitiikan sisältöjen kehittämisestä sekä hankkeista. Hän on koulutukseltaan erikoissosiaalityöntekijä (VTL) ja toiminut pitkään lastensuojelun parissa erilaisissa tehtävissä.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2023®

2 päivää

93 puhujaa

97 Näyttelypaikkaa

Puheenvuoroja, verkostoitumista ja keskusteluja

Tutustu ohjelmaan!

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® tarjoavat mielenkiintoisia puheenvuoroja eri asiantuntijoilta ja monipuolisia alaseminaareja. Tutustu ohjelmaan!

Ohjelma

Sulje