Hyppää sisältöön

Puhujat

Tapahtuman juontaja

Kimmo Ohtonen

Kimmo Ohtonen on kirjailija, toimittaja, dokumentaristi ja juontaja. Hänen televisiouransa alkoi Britanniassa, missä hän työskenteli yli viiden vuoden ajan sosiaalisten aiheiden parissa ITV:llä ja BBC:llä. Suomeen palattuaan Kimmo on tehnyt lukuisia etenkin luontoon ja ympäristöön liittyviä televisio-ohjelmia sekä jatkanut sosiaalisten aiheiden, kuten lapsen oikeuksien, käsittelyä monipuolisesti mediassa. Hänet tunnetaan myös terävistä ja kantaaottavista kirjoituksistaan sekä Lukija-Finlandia-palkittuna kirjailijana.

Tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Mikko Dufva

Mikko Dufva on Sitran tulevaisuusasiantuntija. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden välisiä jännitteitä, merkkejä yllättävämmistä muutoksista ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Hänen tavoitteensa on tehdä tulevaisuuksista sekä niiden tulkinnasta ja kuvittelusta helposti ymmärrettävää.

Erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Aila Puustinen-Korhonen

Aila Puustinen on lapsiperheiden sosiaalipalvelujen erityisasiantuntija Kuntaliitossa. Hän on työskennellyt Kuntaliitossa yli 10 vuotta ja toimi sitä ennen kunnallisessa lastensuojelussa yli 20 vuotta. Ailasta on erittäin tärkeää osallistua lastensuojelua koskevaan ajankohtaiskeskusteluun. Lastensuojelu tarvitsee toimiakseen myös nykyistä enemmän luottamusta ja läpinäkyvyyttä. Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten äänen kuuluminen viimeaikaisessa keskustelussa on erittäin tervetullutta. Aila toivoo, että se jatkuu vahvana tulevaisuudessakin.

Lasten ja nuorten yksikön johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Anna Cantell-Forsbom

Anna Cantell-Forsbom toimi aiemmalla työurallaan Vantaan kaupungilla perhepäivähoidon ohjaajana, päiväkodin johtajana, alueellisena päivähoidon johtajana, lasten ja perheiden palvelujen johtajana, psykososiaalisten palvelujen päällikkönä ja perhepalvelujen johtajana. Hänen koulutustaustansa on käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellinen. Anna on neljän aikuisen lapsen äiti ja neljän lapsenlapsen mummi.

johtaja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Hanna Heinonen

Hanna Heinonen on pitkän linjan lastensuojelun asiantuntija. Hänellä on usean vuoden työkokemus lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakastyöstä. Lisäksi Hanna on toiminut tutkimus-, koulutus- ja kehittämistehtävissä kunnissa, valtiolla ja järjestössä. Yksitoista viime vuotta hän on tehnyt vaikuttamistyötä Lastensuojelun Keskusliitossa ohjelmajohtajana ja toiminnanjohtajana. 6.9.2021 alkaen Hanna on aloittanut työt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtajana.

Johtaja, Valtion lastensuojeluyksiköt

Kaisa Lepola

Kaisa Lepola työskennellyt pitkään lastensuojelun sosiaalityön ja perusturvan johtamistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii THL:llä valtion lastensuojeluyksiköiden johtajana. Kokonaisuuteen kuuluu viisi koulukotia ja vankilan perheosasto. Lisäksi Kaisa toimii kotikaupunkinsa luottamustehtävissä, jossa saa vaikuttaa lasten ja perheiden palveluihin kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Kokemusvanhempi

Minna Lammi

Minna Lammi on koulutettu kokemusasiantuntija, lähihoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä pitkän linjan VOIKUKKIA-vertaisohjaajaohjaaja ja -kehittäjävanhempi. Minna tuo keskusteluun laajalla joukolla kootun vision lastensuojelusta, joka vastaa vanhempien mielestä perheiden tarpeisiin.

Johtava sosiaalityöntekijä, Vantaan kaupunki

Tuuli Kotisaari

Tuuli Kotisaari toimii johtavana sosiaalityöntekijänä Vantaan kaupungin avohuollossa. Hän on Lastensuojelun keskusliiton viestintätoimikunnan jäsen, ja lastensuojeluun liittyvä vaikuttaminen onkin tärkeä osa myös hänen vapaa-aikaansa. Tuuli on yksi Suomen ensimmäisen kunnallisen lastensuojelun sosiaalisen median tilin (Vantaan lastensuojelu Instragram) perustaja. Tällä hetkellä hän tuottaa kollegansa kanssa Pari sanaa lastensuojelusta -podcastia.

People Advisor, Emergy

Ira Leppänen

Ira Leppänen on kokenut toimintakulttuurin ja johtamistaitojen kehittäjä, inspiroiva puhuja ja pidetty valmentaja, joka työskentelee työelämän tunnetaitoihin ja tunnejohtamiseen erikoistuneessa Emergyssä. Ira uskoo vahvasti, että onnistuminen muuttuvassa työelämässä edellyttää kykyä ymmärtää ihmistä työroolin takana: vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat tässä aivan onnistumiseen. Hän on työskennellyt aiemmin johtajana, esimiehenä ja johdon konsulttina Big4-yrityksissä. Ira kokee paloa yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen menestymisen edellytysten kehittämiseen ja on auttanut lukuisia asiakkaita erinomaisin tuloksin.

Sosiaalialan moniosaaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, tietokirjailija ja väitöskirjatutkija

Johanna Linner Matikka

Johanna Linner Matikka on sosiaalialan moniosaaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, tietokirjailija ja väitöskirjatutkija. Hän on työskennellyt sosiaalialalla sekä asiakastyössä että erilaisissa kehittämishankkeissa vuodesta 2009. Erityisen lähellä Johannan sydäntä ovat lasten hyvinvointi ja haavoittuvissa olosuhteissa elävien ihmisten tukeminen ja toipumisen mahdollistaminen. Hän on työskennellyt hyvinvointia haastavien ilmiöiden, kuten perheväkivallan ja siitä toipumisen kysymysten parissa. Asiakastyön kehittämisen, sote-palveluiden integraation ja työhyvinvoinnin vahvistamisen lisäksi traumainformoitu sosiaalinen kuntoutus kiinnostaa Johannaa. Häntä kiehtoo ihmisen joustavuus, kyky palautua, toipua ja vahvistua haastavienkin kokemusten jälkeen.

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 

Venla Bernelius

Venla Bernelius on Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen dosentti, joka on tutkinut erityisesti alueellisen eriytymisen vaikutuksia lasten ja nuorten tasa-arvoon ja elämänmahdollisuuksiin. Venla on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen koulutuksellisen eriarvoisuuden sosiaalisista ja alueellisista lähtökohdista.

Kehitysjohtaja, NY-ODL Oy 

Mikko Oranen

Mikko Oranen on työskennellyt lastensuojelun ja siihen liittyvien ilmiöiden parissa kohta 30 vuotta ensin kunnassa ja sen jälkeen järjestöissä, valtiolla ja nyt yrityksessä. Häntä on aina kiinnostanut se, miten ihmiset, joiden elämästä ja asioista lastensuojelussa on kyse, saavat äänensä kuuluville ja voivat vaikuttaa. Mikko toimii Nuorten Ystävät ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yhteisen palveluyhtiön kehitysjohtajana.

Kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä

Kati Palsanen

Kati Palsaselle on tärkeää SOS-Lapsikylän kehitysjohtajana lastensuojelun ja lapsiperheiden auttamistyön laatu ja vaikuttavuus. Hän haluaa tehdä työtä sen eteen, että lasten välinen eriarvoisuus vähenee ja että jokainen lapsi ja nuori voisi kasvaa mahdollisuuksiensa mittoihin. Katin suuri intohimon kohde on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassamme.

Lasten- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, Niuvanniemen sairaala

Liisa Eloranta

Liisa Eloranta työskentelee Niuvanniemen sairaalan erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osastolla (NEVA). NEVA-osastolla on tutkittu ja hoidettu vuodesta 2004 alkaen erityisen huonosti voivia lapsia ja nuoria.

Toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja, A-klinikka Oy

Kaarlo Simojoki

Kaarlo Simojoki on A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja sekä Helsingin yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessori. Hän osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen näkökulmasta. Kaarlo kannattaa palveluiden integraatiota ja läpinäkyvyyttä, jotta ne tukisivat yksilöllisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla jokaista tukea tarvitsevaa perhettä. 

Nuorisolääketieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Silja Kosola

Silja Kosola on yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääkäri ja nuorisolääketieteen dosentti. Hän on työskennellyt aiemmin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä sekä Helsingissä että Espoossa. Nyt Silja johtaa nuorisolääketieteen tutkimusryhmää Lastentautien tutkimuskeskuksessa, kirjoittaa verkkokolumneja Lääkärilehteen ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. Twitterissä.

psykiatrinen sairaanhoitaja, traumatyöntekijä, FT, Kotoutumispalvelut, Jyväskylän kaupunki

Kaisa Nissi

Kaisa Nissi työskentelee kotoutumispalveluissa sekä Huhtasuon terveysasemalla pakolais- ja maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnatuilla vastaanotoilla. Hän tutki kulttuuriantropologian väitöskirjassaan monikulttuuristen perheiden uskonto- ja kulttuurikeskusteluja (Jyväskylän yliopisto 2017).  Kaisan erityisosaaminen liittyy integraatioon, kulttuuriseen kohtaamiseen ja traumatisaatioon.

Erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Annukka Paasivirta

Annukka Paasivirta toimii erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa lastensuojeluun, lasten ja nuorten osallisuuteen sekä kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän on koulutukseltaan erikoissosiaalityöntekijä (valtiotieteiden lisensiaatti). Annukka on työskennellyt lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 20 vuoden ajan sosiaalityön asiakastyössä, johtavana sosiaalityöntekijänä, lapsiperheiden palveluiden asiantuntijana sekä erilaisissa kehittämistehtävissä.

Johtaja, vaikuttaminen ja yhteiskuntasuhteet, Lastensuojelun Keskusliitto

Miia Pitkänen

Miia Pitkänen toimii Lastensuojelun Keskusliitossa vaikuttamistyöstä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana. Lisäksi hän toimii liiton asiantuntijana lapsi- ja perhepolitiikkaan sekä lastensuojeluun liittyvissä teemoissa. Miian työhistoriassa painottuu lastensuojelun sosiaalityön ja johtamisen kokemus. Hän on toiminut lastensuojelun asiantuntija- ja johtotehtävissä yli 20 vuotta kunta- ja järjestökentällä. Työnsä ohessa Miia toimii Helsingin hallinto-oikeudessa asiantuntijajäsenenä.

2 päivää

102 puhujaa

75 Näyttelypaikkaa

Puheenvuoroja, verkostoitumista ja keskusteluja

Ohjelma

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® on kaksipäiväinen koulutustapahtuma, joka koostuu mielenkiintoisista puheenvuoroista, vapaavalintaisista alaseminaareista sekä mielenkiintoisesta oheisohjelmasta.

Katso koko ohjelma

Sulje