Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Pyydämme sinua noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, kun osallistut Valtakunnallisille Lastensuojelupäiville®.

Turvallisemmat tilat* ovat paikkoja, joihin kaikki osallistujat pyrkivät yhdessä luomaan mahdollisimman kunnioittavan, syrjimättömän ja ajattelun kehittymiseen kannustavan ilmapiirin. Käytännössä kyse on ystävällisyydestä ja toisten huomioon ottamisesta.

Lastensuojelupäivien teema on tänä vuonna Lupa loistaa, ja päivien keskustelut moninaisuudesta, syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta vaikuttavat meihin eri tavoin ja eriarvoisesti riippuen omasta asemastamme ja kokemuksistamme. Epämukavuus valtarakenteista puhuttaessa ei aina tarkoita turvattomuutta, vaan se voi olla myös merkki oppimisesta.

Toivomme, että tulkitset turvallisemman tilan periaatteita tilannekohtaisesti ottaen huomioon oman ja muiden sosiaalisen aseman kussakin keskustelutilanteessa.

Miten otan muut paremmin huomioon?

  • Kohtaa muut avoimin mielin ja osoita toisille sekä itsellesi lempeyttä.
    Kunnioita jokaisen oikeutta määritellä itse itsensä ja kokemuksensa. Kuuntele ja yritä ymmärtää.
  • Ole tietoinen oletuksista, joita teet toisista, ja pyri olemaan toimimatta niiden perusteella. Nämä oletukset voivat koskea esim. kansallisuutta, etnistä taustaa, kulttuuria, uskontoa, seksuaalista suuntautumista, sukupuolta, toimintakykyä tai yhteiskuntaluokkaa.
  • Pyri tiedostamaan oma sosiaalinen asemasi suhteessa siihen, mistä keskustellaan. Anna tarvittaessa tilaa muille.
  • Tapahtumassa ei sallita avointa syrjintää, rasismia, häirintää tai kiusaamista. Sinulla on oikeus puuttua epäasialliseen käytökseen ja voit ilmoittaa siitä häirintäyhdyhenkilöille.
  • Tiedostamme, että iso osa syrjinnästä on tahatonta tai institutionaalista. Myös tahattoman ja institutionaalisen syrjinnän vähentäminen on osa turvallisemman tilan rakentamista. Emme oleta, että kaikki osaavat toimia virheettömästi ja tunnustamme, että kehittyminen on kaikille jatkuva ja loppumaton prosessi. Jos saat palautetta omasta toiminnastasi, pyri ottamaan se vastaan kunnioittavasti ja muuta tarvittaessa toimintaasi.

Jos kohtaat tai todistat tapahtuman aikana syrjintää tai häirintää tai jos sinulle jää epämukava tai epätietoinen olo, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä tapahtuman häirintäyhteyshenkilöihin.

Nämä turvallisemman tilan periaatteet on lainattu Helsingin yliopiston, Sosiaalitieteiden Väitöskirjatutkija, Inka Söderströmin kirjoittamista turvallisen tilan periaatteista, jotka pohjaavat Anti-Racist Forumin turvallisemman tilan periaatteisiin sekä Araon ja Clemensin (2013) artikkeliin From safe spaces to brave spaces: A new way to frame dialogue around diversity and social justice.

*Turvallisempi tila

Käsite “turvallisempi tila” on vakiintunut tarkoittamaan tilaa, jossa sitoudutaan edistämään turvallisuutta ja syrjimättömyyttä. Puhumalla ”turvallisemmista tiloista” turvallisten tilojen sijaan tiedostetaan, että täysin turvallista tilaa kaikille ei ole mahdollista luoda.

Turvallisemman tilan periaatteet lyhyesti

Turvallisemman tilan periaatteet tiivistelmänä (pdf)

Sulje