Siirry sisältöön

Teema 2018

Tervetuloa rakentamaan tasavertaista arkea!

Lasten puheissa arki on monenlaista. Siinä on paljon ilon aiheita: hyviä kavereita, välittäviä ja turvallisia aikuisia, innostavaa tekemistä ja ympäristö, jossa voi tehdä vaikka mitä. Vanhempien arjessa korostuu työn ja perheen yhteensovittaminen sekä tukirakenteiden ja toimivien palveluiden merkitys.

Tasavertainen arki on eri toimijoiden yhteispeliä. Lasten ja perheiden tilanteet ovat yksilöllisiä. Osa lapsista asuu ydinperheessä, osa vuorottelee kahden vanhemman luona ja osa asuu sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Koulu ja varhaiskasvatus muodostavat lapsen arjessa tärkeän palasen, jonka linkittyminen perheisiin ja niiden muihin palveluihin on nyt sotepalveluiden kentän muutoksissa erityisen ajankohtaista. On huolehdittava siitä, etteivät perheiden kannalta keskeiset toimijat etäänny toisistaan, sillä niiden välinen sujuva yhteistyö ja kumppanuus vahvistavat tasavertaista arkea.

Tällä hetkellä elämme taloudessa noususuhdanteen aikaa. Taloudellinen hyvä ei kuitenkaan jakaudu kaikille tasaisesti. Tasavertaisen arjen näkökulmasta on tärkeää, että pidämme edelleen hyvinvointivaltiona huolta siitä, että yhteiskunnallinen polarisaatio ei jyrkkene. Erilaistuva perhe- ja väestörakenne haastaa hyvinvointivaltiota pohtimaan uudenlaisia ratkaisuja tasavertaisen arjen toteutumiseen.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä tasavertaisen arjen teemaa lähestytään toisaalta erilaisissa perheissä elävien lasten kautta ja toisaalta erilaisten rajapintojen kautta. Päivien sisällön suunnittelussa tärkeässä roolissa ovat olleet lukuisat yhteistyökumppanit sekä viime vuoden lastensuojelupäiviltä saatu palaute. Asiantuntijoiden puheenvuoroissa tarkastellaan muun muassa niitä tukirakenteita, joilla ehkäistään lasten sijoituksia laitoshoitoon, arjen sujumista traumatisoituneen lapsen näkökulmasta ja sitä, miltä arki tulevaisuudessa näyttää. Alaseminaareissa pohditaan muun muassa arjen parantavaa voimaa, pysyvien ihmissuhteiden merkitystä sekä työntekijöiden hyvinvointia.

Lämpimästi tervetuloa rakentamaan tasavertaista arkea yhdessä kanssamme!